Route

HEN & WEERUM IN STEMMING

Doel van de routes is dit keer de Rioolwaterzuivering in Etten. De afgelopen jaren heeft Waterschap Rijn en IJssel prachtige nieuwe paden en watergangen met vistrap aangelegd rondom dit terrein en richting Etten.

De stemgerechtigde deelnemers kunnen deze wandeldag alvast nadenken over hun keuze voor de verkiezingen van het nieuwe waterschapbestuur op 20 maart. Het waterschap zet zich naast waterbeheer, zuivering en veiligheid ook in voor recreatie, energie en klimaat. De wijze waarop ze dat doen is aan de kiezer.

Het Waterschap opent haar poorten en er wordt gewandeld en gepauzeerd tussen de waterbassins. Er zijn medewerkers aanwezig om uitleg te geven over de werkzaamheden van het Waterschap.

Foto Gerald Harmsen

HEEL VEEL MUZIEK

De wandelaars zullen op de rustplaatsen ook zeker in stemming komen dankzij de muzikale medewerking van zangtrio The Nightingirls, smartlappenkoor Een Lach en een Traan en trekzakgroep Zo Now en Dan.

BIELHEIMERBEEK EN SLOOTERMEER

De langste afstand maakt een mooie lus langs de Bielheimerbeek in Gaanderen. Eerst volgen de wandelaars de oude loop van deze watergang door natuurgebied ’t Maatje. De wandelaars passeren de stuw en de nieuwe spoorwegonderdoorgang bij de Watertapweg en wandelen over vernieuwde Mullepad.Alle afstanden gaan tot slot langs de waterplassen van de Recreatiecentrum Scholtenhof en Slootermeer die door de samenvoeging ook een directe doorgang hebben gekregen.