NIEUWS 2013-2

De route voor de 15e HEN & WEERUM op 17 maart ligt vast. Zoals de wandelaars van ons gewend zijn is onze wandeltocht elk jaar weer anders en wordt de route vrijgegeven op de wandeldag.
Dit jaar ontkomen we er niet aan om hier eerder iets van prijs te geven. Al vaak gingen de routes deels over privé wegen en terreinen die anders voor het publiek niet toegankelijk zijn. Dit jaar gaan we een stapje verder.

HEN & WEERUM slaat bruggen!

Het kabinet praat er al lang over. Wij doen het gewoon!
Foto van de oude brug bij Landfort over de Oude IJssel

Foto van de oude brug bij Landfort over
de Oude IJssel

We bouwen een tijdelijke brug over de Oude IJssel nabij Huize Landfort. Dit is tevens de landsgrens. Aan de Duitse zijde moet daarna ook een kleinere watergang worden overgestoken waarvoor een tweede brug zal worden geslagen.
Met deze bruggen ontstaat er een directe verbinding tussen de natuurgebieden van Huize Landfort en Haus Hardenberg.
Bij Haus Hardenberg gaat de route weer de grens over naar Engbergen. Ook dit zal een unieke ervaring zijn omdat het een privéterrein betreft waarvoor met hoge uitzondering toestemming is verleend om te bewandelen.
Daarmee hebben we voor deze jubileum-editie een unieke route die door alle afstanden (6, 12 en 24km) zal worden bewandeld.

Historische grensovergangen
Beide grensovergangen hebben een historisch karakter omdat ze in vroegere tijden deel uit maakten van het wegennet tussen Gendringen en Anholt. De brug bij Landfort werd in 1940 vernietigd en is daarna nooit meer hersteld. De Oudheidkundige vereniging Gendringen en Heimatverein Anholt  zijn daarom meer dan belangstellend en verlenen een actieve bijdrage aan de totstandkoming van deze wandelroute.Zijaanzicht drijfbrug Landfort

Uitvoering
Het tijdelijk herstel van de brug bij Landfort is een grote operatie. Er is overleg gevoerd met grondeigenaren en vele instanties. Op dit moment wordt de 17 meter lange brug tot op detailniveau uitgewerkt. Omdat het gebied aan beide zijden van het water beperkt toegankelijk is moet met kleine handzame materialen worden gewerkt.
De 2e brug wordt een echte pioniersbrug gemaakt van rondhout. Beide bruggen worden door de Rowans van Scoutinggroep Gendringen gebouwd.

Rougoor Tuin en ErfAPC palletcenter en Timmerfabriek Hendriksen leveren de benodigde materialen.

Oranje Fonds Etentje voor een ander LOGO FC_bij u

 

Actie NLdoet
Omdat er veel werk te doen is rondom Landfort hebben we deze activiteiten aangemeld bij NLdoet! Dit is de grote landelijke vrijwilligersactie van het Oranjefonds op 15 en 16 maart waarbij vrijwilligers zich kunnen aanmelden om te helpen bij een klus. Deze data passen natuurlijk perfect in ons schema!
Op zaterdag 23 februari zal worden gestart met de bouw van de kleine brug.
De brug over de Oude IJssel wordt gebouwd op zaterdag 16 maart. Het tussenliggende gebied bestaat uit een vervallen laan van ca. 100 meter lengte die door de jarenlange geïsoleerde ligging is overwoekerd en voorzien van veel dood hout en zwerfvuil. Met name met het toegankelijk maken van dit gebied en het aanleggen van vlonderpaden voor en na de bruggen kunnen we nog hulp gebruiken, dus meld je aan!

Draaiboek
Daarnaast hebben we natuurlijk het gebruikelijke draaiboek. Onze mensen zullen op zaterdag 16 maart volop bezig zijn met het uitzetten van de route en het inrichten van de rustplaatsen en het startbureau. De inzet van leden en vrijwilligers in de voorbereiding en op de wandeldag is bijna rond.
Daarover in het volgende HEN&WEERUMnieuws meer.

 

Reacties zijn gesloten.